AJ TOTAL LONG AN PROJECT

Nhà thầu G-TECH
Phạm vi dự án Tầng 1, 2, 3
Thời gian hoàn thiện 04.2022
Diện tích

15,000m²

Địa điểm

Long An

Sơn sử dụng

Sơn chống cháy/ Urethane Foam / Sơn SuperCrete